BENGTSSON, Herman. Självförhärligande, fromhet och vidskepelse. Om medeltida arkitektavbildningar. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 3, p. 17-31, jan. 2016. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1394>. Date accessed: 05 dec. 2023.