Bengtsson, H. (2016). Självförhärligande, fromhet och vidskepelse. Om medeltida arkitektavbildningar. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (3), 17-31. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1394