Bengtsson, H. 2016 Jan 22. Självförhärligande, fromhet och vidskepelse. Om medeltida arkitektavbildningar. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3