Bengtsson, Herman. " Självförhärligande, fromhet och vidskepelse. Om medeltida arkitektavbildningar." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3 (2015): 17-31. Web. 6 Dec. 2023