Bengtsson, Herman. " Självförhärligande, fromhet och vidskepelse. Om medeltida arkitektavbildningar" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3 (22 January 2016)