SVANBERG, Jan. Två konstnärers sätt att i ord och bild presentera sig själva i sengotikens Norden. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 3, p. 33-47, jan. 2016. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1395>. Date accessed: 07 dec. 2022.