Svanberg, J. (2016). Två konstnärers sätt att i ord och bild presentera sig själva i sengotikens Norden. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (3), 33-47. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1395