Svanberg, J. 2016 Jan 22. Två konstnärers sätt att i ord och bild presentera sig själva i sengotikens Norden. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3