Svanberg, Jan. " Två konstnärers sätt att i ord och bild presentera sig själva i sengotikens Norden." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3 (2015): 33-47. Web. 3 Dec. 2022