Svanberg, Jan. " Två konstnärers sätt att i ord och bild presentera sig själva i sengotikens Norden" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3 (22 January 2016)