BENGTSSON MELIN, Pia. Målaren som konstnär och allegori. Självbild, dräkt och frusen tid vid 1500-talets början. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 3, p. 48-68, jan. 2016. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1397>. Date accessed: 01 dec. 2023.