Bengtsson Melin, P. (2016). Målaren som konstnär och allegori. Självbild, dräkt och frusen tid vid 1500-talets början. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (3), 48-68. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1397