Bengtsson Melin, P. 2016 Jan 22. Målaren som konstnär och allegori. Självbild, dräkt och frusen tid vid 1500-talets början. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3