Bengtsson Melin, Pia. " Målaren som konstnär och allegori. Självbild, dräkt och frusen tid vid 1500-talets början." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3 (2015): 48-68. Web. 27 Sep. 2023