Bengtsson Melin, Pia. " Målaren som konstnär och allegori. Självbild, dräkt och frusen tid vid 1500-talets början" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3 (22 January 2016)