Landen, Annette. " Från redaktionen." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3 (2015): n. pag. Web. 1 Dec. 2023