Landen, Annette. " Från redaktionen" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3 (22 January 2016)