Kaspersen, S. (2016). ”At præsentere sig selv” – Stifterfigurerne i Naumburg og psykehistorie. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (2), 4-52. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1509