Kaspersen, S. 2016 Dec 19. ”At præsentere sig selv” – Stifterfigurerne i Naumburg og psykehistorie. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :2