Kaspersen, Søren. " ”At præsentere sig selv” – Stifterfigurerne i Naumburg og psykehistorie." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.2 (2016): 4-52. Web. 30 Sep. 2023