Kaspersen, Søren. " ”At præsentere sig selv” – Stifterfigurerne i Naumburg og psykehistorie" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 2 (19 December 2016)