Landen, Annette. " Det 25. Nordiska Ikonografiska Symposiet." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.2 (2016): n. pag. Web. 29 Nov. 2022