Berggren, Lars. " Vattnet ovanför. Om den himmelska hydraulikens ikonografi" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3-4 (4 September 2017)