Landen, Annette. " Editorial / Förord" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3-4 (4 September 2017)