Lindkvist, E. 2018 Mar 8. Romanska förflyttningar i tid och rum. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2