Lindkvist, Evert. " Romanska förflyttningar i tid och rum." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.1-2 (2017): 4-25. Web. 1 Dec. 2021