Lindkvist, Evert. " Romanska förflyttningar i tid och rum" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (8 March 2018)