Nyborg, E. (2018). Petra Gröminger: Bladmannens ansikten. The Green Man som konsthistoriskt motiv och nutida fenomen, Halmstad 2017. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (1-2), 68-72. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1609