Nyborg, E. 2018 Mar 8. Petra Gröminger: Bladmannens ansikten. The Green Man som konsthistoriskt motiv och nutida fenomen, Halmstad 2017. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2