Nyborg, Ebbe. " Petra Gröminger: Bladmannens ansikten. The Green Man som konsthistoriskt motiv och nutida fenomen, Halmstad 2017." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.1-2 (2017): 68-72. Web. 25 Jul. 2024