Nyborg, Ebbe. " Petra Gröminger: Bladmannens ansikten. The Green Man som konsthistoriskt motiv och nutida fenomen, Halmstad 2017" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (8 March 2018)