Nielsen, C. (2018). Afskrækkelse, emblem, repræsentation. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (1-2), 48-67. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1610