Nielsen, C. 2018 Mar 8. Afskrækkelse, emblem, repræsentation. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2