Nielsen, Carsten. " Afskrækkelse, emblem, repræsentation." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.1-2 (2017): 48-67. Web. 6 Dec. 2021