Bengtsson, H. 2018 Jun 27. Vem sparkar tuppen? Kroppsspråk och berättarteknik i 1100-talets bildkonst. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3-4