Bengtsson, Herman. " Vem sparkar tuppen? Kroppsspråk och berättarteknik i 1100-talets bildkonst." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3-4 (2017): 6-34. Web. 28 Nov. 2021