SANDGREN, Eva Lindqvist. Ett ”väl utsmyckat skrin” för Katarina av Vadstena? En omtolkning av det broderade relikvariet i Linköpings domkyrkomuseum. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 1-2, p. 40-54, mar. 2019. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1639>. Date accessed: 01 dec. 2021.