Sandgren, E. (2019). Ett ”väl utsmyckat skrin” för Katarina av Vadstena? En omtolkning av det broderade relikvariet i Linköpings domkyrkomuseum. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (1-2), 40-54. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1639