Sandgren, E. 2019 Mar 5. Ett ”väl utsmyckat skrin” för Katarina av Vadstena? En omtolkning av det broderade relikvariet i Linköpings domkyrkomuseum. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2