Sandgren, Eva. " Ett ”väl utsmyckat skrin” för Katarina av Vadstena? En omtolkning av det broderade relikvariet i Linköpings domkyrkomuseum." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.1-2 (2018): 40-54. Web. 28 Nov. 2021