Sandgren, Eva. " Ett ”väl utsmyckat skrin” för Katarina av Vadstena? En omtolkning av det broderade relikvariet i Linköpings domkyrkomuseum" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (5 March 2019)