Kaspersen, S. 2019 Mar 5. Ekeby-fonten og Cotton Genesis. Diskussion af en usædvanlig gotlandsk døbefont. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2