Kaspersen, Søren. " Ekeby-fonten og Cotton Genesis. Diskussion af en usædvanlig gotlandsk døbefont" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (5 March 2019)