Haastrup, U. 2019 Mar 9. Hertugparret malet i rotunden i Znojmo, 1134, Tjekkiet, er den bedste ikonografiske parallel til det danske kongelige stifterpar i Vä, 1121. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2