Haastrup, Ulla. " Hertugparret malet i rotunden i Znojmo, 1134, Tjekkiet, er den bedste ikonografiske parallel til det danske kongelige stifterpar i Vä, 1121" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (9 March 2019)