BERGGREN, Lars. Maria Cinthio & Anders Ödman (förf. och red.): Vägar mot Lund. En antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Historiska media, Lund 2018.. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 1-2, p. 65-70, mar. 2019. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1643>. Date accessed: 06 dec. 2021.