Berggren, L. (2019). Maria Cinthio & Anders Ödman (förf. och red.): Vägar mot Lund. En antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Historiska media, Lund 2018.. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (1-2), 65-70. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1643