Berggren, L. 2019 Mar 9. Maria Cinthio & Anders Ödman (förf. och red.): Vägar mot Lund. En antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Historiska media, Lund 2018.. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2