Berggren, Lars. " Maria Cinthio & Anders Ödman (förf. och red.): Vägar mot Lund. En antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Historiska media, Lund 2018.." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.1-2 (2018): 65-70. Web. 6 Dec. 2021