Berggren, L. 2019 May 14. Bo Eriksson: Bestiarium. En medeltida djurbok, Stockholm 2009 & 2017; ”Bestiarium – djur på medeltida vis I–V” (https://tidsresan.nu) 2017; Monster. En världshistoria om det skrämmande, Sthlm 2016; Monsterbestiarium (illustr. av Lina Blixt), Sthlm 2018. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3-4